Kurumsal
Hakkımızda
Tarihçemiz
Misyon & Vizyon
Değerlerimiz
Kalite Politikamız
Çevre Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

iş sağlığı ve güvenliği politikamız

Kan Metal çalışanlarına, müşterilerine ve topluma hizmet verdiği tüm alanlarda yetkisi çapında sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt etmektedir.

Öncelikli hedefimiz olan sıfır kaza politikası, meslek hastalıkları ve hasarları minimum orana indirmek, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak, işyerinde kullanılan techizat ve makinelerin güvenliğini sağlamak, mevcut enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve İş Sağlığı Güvenliği, Çevre / Enerji Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer hükümlerin özenle yerine getirilmesi için çaba sarfetmektir.

Tüm personelimize ve ilgili taraflara, gerekli eğitimler vasıtasıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi ve kişisel koruyucu donanımlarının eksiksiz olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Tüm hizmetlerimiz bünyesinde riskli durum ve davranışlar ile ilgili tehlike değerlendirmelerini düzenli bir şekilde yaparak, acil durumlara karşı ön hazırlık, yangından korunma, yasaklı kimyasal maddelerin kullanımını önleme ve bu iklimi yerleştirmeyi özellikle amaçlayan Kan Metal oluşan problemleri çözmeden önce önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp,enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi hedeflemektedir.