Kurumsal
Hakkımızda
Tarihçemiz
Misyon & Vizyon
Değerlerimiz
Kalite Politikamız
Çevre Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çevre Politikamız

çevre politikamız

Doğa dostu olan Kan Metal, ileri teknolojik gelişmeler ışığında ve çevre bilinci içinde sunduğu ürün/hizmetlerini, Çevre Mevzuatı ve standart şartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Firmamız tüm faaliyetlerinde “Sürdürülebilir Çevre ile Sürdürülebilir Büyüme” ilkesini prensip olarak belirlemiş ve kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemi Politikasını aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamaktadır;

  • “Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle yol alarak tüm personelin katılımıyla uygulanan Çevre Yönetim Sisteminin kusursuz şekilde çalışmasını sağlamak ve ihtiyaçlara göre sürekli iyileştirmek,
  • Ürün/hizmetlerini Çevre Yönetim Sistemi esaslarına uygun olarak sunarken Çevre Mevzuat ilke ve prensiplerine tam olarak uyum sağlamak,
  • Çevre Yönetim Sistem Standardlarındaki kriter ve ölçütlere tam olarak uyum sağlamak,
  • Müşterilerin uyulmasını talep ettiği çevre şartlarına tam uyum sağlamak,
  • Diğer taahhüt edilen çevre şartlarına tam uyum sağlamak
    Temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için işbirliği içinde hareket etmek.
  • Tüm tarafların çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.